Load...

Centrum pohybové medicíny

Imitace betonu
ING. ARCH. IVAN KOLÁŘ, STUDIO A32

Další použité techniky na tomto projektu:

Sculptural

Benátský štuk

Zpět