Load...

Centrum pohybové medicíny

Sculptural
ING. ARCH. IVAN KOLÁŘ, STUDIO A32

Další použité techniky na tomto projektu:

Benátský štuk

Imitace betonu

Zpět